Renastere Constienta in Infinit – CLUJ NAPOCA

Călătoria spirituală nu este o călătorie de acumulare. Pentru a fi Ceea Ce Eşti, nu este necesar să adaugi ceva în plus. De fapt, cu adevărat, nici nu poţi să adaugi ceva peste Ceea Ce Eşti. Deja eşti Ceea Ce Eşti. Nu trebuie să îndeplineşti vreun ritual sau să săvârşeşti o anumită practică spirituală. Este necesar să îţi permiţi să fii Ceea Ce Dintotdeauna Eşti.

 

Eşti pregătit să renunţi la povestea ta? Eşti pregătit să renunţi la ceea ce crezi că eşti? Eşti pregătit să renunţi la ataşamentul faţă de cunoaşterea ta? Ceea ce crezi că eşti, nu îţi permite să fii Ceea Ce Eşti Cu Adevărat, în mod conştient. Iar Ceea Ce Eşti, nu poate fi cunoscut, gândit sau vorbit. Ceea Ce Eşti, este Infinit. Infinitul în Sine, care nu poate fi încapsulat în cuvinte, în gânduri sau într-o formă finită.

 

Acest program este dedicat întoarcerii la Liniştea Intrinsecă, transcendentă oricărei cunoaşteri. Nevăzutul Infinit. Nemanifestatul din care provine manifestatul. Nemişcarea din care provine mişcarea. Ceea Ce Nu Are Formă, din care provin toate formele existente. Este un program de regenerare completă a fiinţei, dincolo de orice credinţe, convingeri sau puncte de vedere.

 

Nu este vorba despre promovarea unei viziuni spirituale, a unei culturi sau a unui concept filozofic. Acest program este menit să poarte călătorul spiritual dincolo de orice element relativ, în transcenderea completă a dualităţii. Accentul nu va fi pus pe dezvoltarea şi analizarea formei, ci pe Liniştea Fără De Formă, din care provine orice formă de existenţă. Nu se va vorbi despre vibraţie, despre alinierea vibraţională sau despre înălţarea vibraţiei, ci despre conectarea conştientă la Nevăzutul Intrinsec, de dincolo de orice vibraţie.

 

Este momentul pentru eliberarea de tot ceea ce nu îţi permite să fii Ceea Ce Eşti. Nu eşti o frecvenţă, nu eşti o vibraţie, nu eşti o formă. Te exprimi prin toate acestea, însă nu eşti toate acestea. Nu eşti un element finit, ci te exprimi printr-un element finit. Nu eşti o formă, ci te exprimi printr-o formă. Odată cu întoarcerea la Ceea Ce Nu Are Formă, are loc eliberarea de toate blocaje existente la nivelul formei. Odată cu transcenderea relativului vibraţional, are loc eliberarea de condiţionalitatea dualităţii.

 

Aşadar, aceasta este o invitaţie la Nevăzut. La Infinit. La Ceea Ce Nu Este Supus Schimbării. La Ceea Ce Este Permanent. La Linişte.

 
 

Recomandări:

 

Programul “Renaştere Conştientă în Infinit” este alcătuit din 4 conferinţe, toate formând o structură unitară. Prin aşezarea închegată a acestor conferinţe, programul are un curs firesc, monolitic. Toate conferinţele au o strânsă legătură între ele. Primul eveniment constituie temelia programului, punând bazele pentru toate celelalte. Cine participă la această primă întâlnire, poate absorbi cu adevărat ceea ce oferă celelalte trei.
 

Fără a participa la acest prim eveniment, tot ceea ce se va vorbi pe parcursul programului, va rămâne doar la stadiul de informaţie mentală. Un anumit eveniment este o continuare omogenă a evenimentului anterior. Tocmai de aceea, pentru a beneficia cu adevărat de acest program, este indicată o participare integrală. Bineînţeles, prezenţa la toate conferinţele programului nu este obligatorie, însă este cu adevărat indicată.

 

Subiectele abordate pe parcursul acestui program, sunt detaliate în rândurile de mai jos. Ele au fost structurate în 4 evenimente conferinţe. Durata unui eveniment este de aproximativ 3 ore. Pe parcursul ultimului eveniment, în partea de final, va fi inclusă şi o rubrică de întrebări şi răspunsuri. Primele trei evenimente vor cuprinde doar prelegerile pe marginea subiectelor abordate.

 
 

Structura programului:

 
Fiind ceea ce dintotdeauna esti
 

 • Întoarcerea la Linişte

Dincolo de orice concept spiritual, dincolo de orice practică sau convingere, a sosit clipa pentru întoarcerea la Nevăzut. Liniştea este Una cu Nevăzutul. Nevăzutul este Una cu Infinitul. Iar Tu eşti Una Liniştea. Acest subiect este baza întregului program. Începutul şi sfârşitul. Odată ce are loc conectarea conştientă la Nemanifestatul în/din/prin care există toate manifestările, te scufunzi conştient în Ceea Ce Dintotdeauna Eşti. Aceasta este Întoarcerea Acasă. La Linişte.

 

 • Transcenderea formei

Toate formele provin din Ceea Ce Nu Are Formă. Nevăzutul este sursa oricărui element văzut. Nu eşti o entitate, nu eşti o vibraţie. Nu eşti o formă. Nu ai o viaţă. Eşti Însăşi Viaţa care se exprimă printr-o formă umană. Orice formă este temporară. Ceea Ce Eşti Tu Cu Adevărat, nu are început sau sfârşit. Acest program nu va analiza entităţile înconjurătoare, văzute sau nevăzute, ci te va purta dincolo de orice formă, în Infinitul Nevăzut. În Liniştea Intrinsecă, liberă de orice aspect al dualităţii. Odată cu transcenderea formei, are loc o transcendere spontană a iluziei, căci iluzia există exclusiv la nivelul separării. Aşadar, odată cu transcenderea formei, are loc transcenderea tuturor elementelor relative de la nivelul formei.

 

 • Momentul prezent

Nu poţi fi Ceea Ce Eşti în mod conştient dacă urmăreşti încontinuu un alt moment. Oricum, există doar acest moment. Aici se va aduce în discuţie diferenţa fundamentală dintre Acum şi conţinutul Acum-ului. Foarte mulţi călători spirituali confundă ceea ce se întâmplă Acum, cu Acum-ul în care se întâmplă ceea ce se întâmplă. Ceea Ce Eşti Cu Adevărat, este Acum. Doar Acum, pentru că doar Acum există. Când pierzi contactul conştient cu Acest Moment, te transpui într-o separare fictivă de Ceea Ce Eşti Cu Adevărat. Aşadar, poţi fi Ceea Ce Eşti doar Acum. Nu ieri, nu mâine. Nu atunci, nu acolo. Ci Aici, Acum. În Eternitatea Momentului Prezent.

 
 
Acceptare si renuntare la control
 

 • Gândurile şi dinamica mentală

Identificarea completă cu gândurile este cea mai mare slăbiciune contemporană a omului. Foarte mulţi oameni sunt întemniţaţi în propria activitate mentală şi tocmai de aceea nu îşi permit să privească dincolo de gânduri. Tu nu eşti gândurile tale, tu nu eşti acea voce mentală care fabrică încontinuu poveşti despre ceea ce crezi că eşti. Nici măcar nu eşti ceea ce crezi că eşti. A sosit clipa să evadezi din capcana mentală care nu îţi permite să transcenzi ceea ce crezi tu despre tine şi despre tot ceea ce te înconjoară. Raportându-ţi existenţa la procesul mental şi la tendinţa de mişcare a gândurilor, nu mai trăieşti Ceea Ce Eşti Cu Adevărat, ci ceea ce gândul îţi sugerează că eşti.

 

 • Renunţarea la control

Când doreşti să controlezi, ego-ul trăieşte prin tine şi se manifestă sub forma unei entităţi care se află mereu în căutare de siguranţă şi certitudine. Cu adevărat, renunţarea la control aduce o eliberare de răzvrătirea pe care o ai împotriva realităţii. Însă, nu poţi renunţa la control, dacă nu renunţi la “controlor“. Atunci când doreşti să controlezi, trăieşti în finit, fiind prizonierul propriilor temeri şi dorinţe egotice. Când renunţi la control, devii Una cu Fluxul Infinit al Nevăzutului. Fiind Una cu Infinitul, teama din planul finit se evaporă de la Sine şi prin Sine, căci Unicul Sine este chiar Infinitul.

 

 • Acceptare totală

Când te opui realităţii, lupţi împotriva vieţii. Când lupţi împotriva vieţii, lupţi împotriva Ta, căci Tu şi Viaţa, Una sunteţi. Atunci când accepţi realitatea, transcenzi conţinutul realităţii şi te transpui spontan în Liniştea Intrinsecă din care provine totul. Atunci când lupţi împotriva formelor, eşti blocat la nivelul conţinutului realităţii. Realitatea şi conţinutul realităţii nu sunt totuna. Acceptarea este un portal atemporal către Libertate. Nu te poţi scufunda în Ceea Ce Eşti dacă te lupţi în permanenţă cu ceea ce nu eşti. Acceptarea completă are loc pe mai multe nivele, care vor fi scoase în evidenţă pe parcursul acestei conferinţe. Atunci când are loc acceptarea totală a realităţii, se transcende spontan efectul relativ al conţinutului realităţii.

 
 
Eliberarea de frica si suferinta
 

 • Frica şi originea fricii

Frica nu îţi va da pace dacă tu vei fugi de ea. Războiul nu se opri dacă tu continui să lupţi împotriva lui. Vine o clipă când este necesar să stai faţă în faţă cu toate temerile tale. Însă, foarte mulţi călători spirituali încearcă să lucreze doar la formele de frică. Aceste forme sunt doar de suprafaţă. Nu este vorba despre a te vindeca de a o anumită fobie sau slăbiciune, ci despre a pătrunde în rădăcina fricii. Frica se dizolvă de la originea ei. Iar originea fricii poate fi dizolvată de la originea tuturor iluziilor. Dacă tu vei continua să hrăneşti iluzia, ea va continua să persiste amplificat în realitatea ta. A sosit momentul să îi permiţi iluziei să se retragă. Şi-a îndeplinit rolul. Imaginează-ţi o viaţă trăită fără nicio urmă de îndoială, de frică, de răzvrătire… Ce viaţă! Este firesc să fie aşa!

 

 • Suferinţa şi sfârşitul suferinţei

Suferinţa va exista pe cărarea ta atâta timp cât tu te identifici cu cel care poate suferi. Odată ce te eliberezi de cel ce alimentează suferinţa, suferinţa se va stinge, căci focul arde doar dacă este întreţinut. În acest plan existenţial, suferinţa răsare. Nu aceasta este problema. Nu suferinţa este problema, ci reacţia pe care o ai tu la suferinţă. De modul în care primeşti suferinţa, depinde intensitatea şi tendinţa de mişcare pe care suferinţa o are în realitatea ta. Însă, suferinţa nu este împotriva ta. Ea poate fi chiar un minunat ghid spiritual, care te poate conduce în mod concret către Centrul Infinit al Fiinţei. Eliberarea de cel ce poate suferi, aduce de la Sine dizolvarea suferinţei.

 

 • Iertarea

Nu poţi păşi în pace, dacă te răzvrăteşti împotriva paşilor anteriori. Tot ceea ce condamni, persistă în realitatea ta, deoarece chiar tu împuterniceşti şi autorizezi elementul pe care îl condamni. Între tine şi ceea ce judeci, există un cordon energetic susţinut chiar de vibraţia condamnării pe care tu o trimiţi către ceea ce condamni. Aşadar, nu te poţi separa niciodată de ceea ce nu ierţi. Chiar lipsa de iertare te uneşte la nivel subtil cu ceea ce nu ierţi. Tocmai de aceea, porţi cu tine în permanenţă ceea ce nu poţi ierta, iar asta lucrează neîncetat în câmpul tău energetic, dând naştere acelor conflicte vibraţionale manifestate prin diferite blocaje exprimate chiar şi în plan exterior. Tocmai de aceea, iertarea este vitală pentru eliberarea din temniţa iluziei. Iluzia te vrea închis, iar prin lipsa de iertare, tu contribui la dezvoltarea şi amplificarea iluziei individuale şi colective.

 
 
Dizolvarea iluziei si a confuziei
 

 • Dorinţele

Liber cu adevărat nu este cel ce face tot ceea ce îşi doreşte. Liber este cel ce poate să nu facă tot ceea ce îşi doreşte. Dacă depinzi de dorinţele minţii egotice, trăieşti într-o adicţie dureroasă faţă de lumea formelor. Dacă ajungi să fii condus de propriile tentaţii şi râvne, suferinţa îşi va face negreşit apariţia pe calea ta. Dorinţa astupă vederea. Când doreşti, privirea ta este aţintită către abstract, către ceea ce nu este, dar care poate fi. Astfel, tu devii o entitate care speră să devină completă prin intermediul îndeplinirii dorinţei. Însă, Ceea Ce Eşti tu Cu Adevărat, este deja complet. Cum ar arăta realitatea ta dacă, pentru o clipă, ai trăi fără absolut nicio dorinţă? Pentru o clipă, să îţi permiţi să nu mai doreşti nimic. PUR şi simplu. Cine ai fi tu fără toate dorinţele tale, fără convingerile tale, fără pretenţiile tale? Cine ai fi tu fără ceea ce crezi că eşti? Cine ai fi tu fără povestea ta?

 

 • Aşteptările

Când aştepţi ceva, trăieşti în plan condiţional, fiind o entitate finită care se află la frecvenţa de a nu avea. A aştepta înseamnă a fi separat de ceea ce aştepţi. Aşteptarea poate exista doar în realitatea unei fiinţe care speră să primească o răsplată subiectivă de la realitate. Însă, realitatea este impersonală şi nu funcţionează în funcţie de subiectivitatea fabricată de o minte egotică. În dese rânduri, a căuta “mai mult” este o tentaţie foarte eficientă a ego-ului spiritual. Paradoxal, insuficienţa mentală şi obsesia pentru iluminarea spirituală nu sunt altceva decât încercările egoului de a te scoate din momentul prezent. Cine este cel ce aşteaptă? Cine este căutătorul? Tu deja eşti Ceea Ce Dintotdeauna Eşti. Atunci când aştepţi trezirea, eşti adormit. Şi tocmai din acest motiv, nu te poţi trezi. Însă, când realizezi că deja eşti treaz, are loc adormirea iluziei. Eliberarea de zgomot. Scufundarea în Liniştea Infinită.

 

 • Ataşamentele

Lumea formelor se află într-o schimbare permanentă. Atunci când ai un ataşament faţă de un aspect al unei forme, suferinţa îşi face negreşit apariţia. Toate formele se schimbă. Neîncetat. Chiar dacă ochiul minţii nu poate observa asta, la nivel subtil, totul se mişcă. Orice formă este un ansamblu vibraţional, aşezat într-o anumită ordine. Vibraţiile sunt angrenate într-un dans constant, care face ca orice particulă energetică să fie un călător ce nu se odihneşte niciodată. În aceste condiţii, ataşamentul faţă de o formă sau de un aspect al formei, este o sursă sigură de durere şi suferinţă. În lumea formelor, nimic nu rămâne neschimbat. Totul se mişcă. Dacă lupţi împotriva mişcării, lupţi chiar împotriva Vieţii. Dacă îi permiţi mişcării să se mişte, devii Una cu Nemişcarea din care provine toată mişcarea. Aceasta este Îmbrăţişarea Infinitului. Întoarcerea la Linişte.

 
 

NOTĂ:
Pentru acest program, nu există o programare mentală a subiectelor de discuţie. Tot ceea ce s-a enumerat mai sus, este doar o structură orientativă. Programul “Renaştere Conştientă în Infinit” nu are o structură rigidă, prestabilită. Vor fi scoase la iveală subiectele şi aspectele care vor răsări de la Sine în fluxul natural de curgere a Vieţii. Tocmai de aceea, este posibil ca ordinea de abordare a unor subiecte să fie schimbată în mod spontan, chiar pe parcursul programului.

 
 

Informaţii organizatorice:

 

 • Perioada de desfăşurare: 26 – 27 aprilie 2014

1. FIIND CEEA CE DINTOTDEAUNA EŞTI:
sâmbătă, 26 aprilie 2014, în intervalul 10:00 – 13:00;

 

2. ACCEPTARE ŞI RENUNŢARE LA CONTROL:
sâmbătă, 26 aprilie 2014, în intervalul 15:00 – 18:00;

 

3. ELIBERAREA DE FRICĂ ŞI SUFERINŢĂ:
duminică, 27 aprilie 2014, în intervalul 10:00 – 13:00;

 

4. DIZOLVAREA ILUZIEI ŞI A CONFUZIEI:
duminică, 27 aprilie 2014, în intervalul 15:00 – 18:00;

 
 

 • Investiţia financiară:

OPŢIUNEA I: 30 Lei / conferinţă
OPŢIUNEA A II-A: 100 Lei / participare integrală la cele 4 conferinţe ale programului

Cazuri excepţionale: Dacă simţi cu toată fiinţa să participi la acest program, dar nu îţi permiţi investiţia sugerată, o poţi face fără a contribui financiar. Pentru asta, este necesar să trimiţi un email la office@info-spiritual.ro, să îţi specifici numele şi faptul că vrei să participi, dar că nu îţi permiţi investiţia financiară sugerată.

 
 

 • Locaţia:

CLUJ-NAPOCA, sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene, Calea Dorobanţilor nr. 104, et. 7

 
 

 • Îndrumător:

CĂTĂLIN MANEA
Prin cărţile scrise şi prin conferinţele susţinute, Cătălin Manea îşi orientează atenţia către a aduce Liniştea în viaţa călătorului spiritual. Mesajul activităţii sale este foarte simplu: întoarcerea la Esenţa Fără Formă, care susţine existenţa oricărei forme. Pentru a beneficia de cărţile şi de articole scrise, dar şi de clipurile video şi de seminariile susţinute de Cătălin Manea, te poţi abona la newsletter, de la acest link:
www.catalin-manea.com/newsletter.

 
 

 • Înscrieri:

Înscrierile se fac la telefoanele 0747-751035, 0769-078478 sau prin e-mail, la adresa office@info-spiritual.ro . Este necesar să îţi specifici numele complet şi numărul de locuri rezervate.

 

Eveniment organizat de www.info-spiritual.ro.